OPENINGSTIJDEN

Ma - Vr: 8:30 uur tot 17:00 uur

HELPLIJN

evehof@rocfriesepoort.nl

We begeleiden studenten op hun reis

NAAR BEGINNEND BEROEPSPROFESSIONAL, WAARBIJ ZE REGIE KRIJGEN OVER HUN EIGEN LEERPROCES

Read More

Thema's

Hieronder een overzicht van onze bedrijfskundige thema's die de student-bedrijven tijdens hun opleiding zullen doorlopen. Normaal spreekt men op een school over 4 periodes per opleidingsjaar. Elke periode heeft 10 weken. Het team van de ROCHolder heeft ervoor gekozen deze periodes te vervangen door thema's die men ook in het werkveld kan terugvinden. Studenten krijgen hierdoor een, op macro niveau, bedrijfskundige achtergrond waaraan ze de opdrachten beter op hun (inhouds)waarde kunnen waarderen. Tijdens de verschillende review momenten per thema zullen we de studenten vanuit deze bedrijfskundige achtergrond ook benaderen.

Bedrijfsoverzicht

We kunnen ons goed voorstellen dat het lezen van de titel best vreemd overkomt voor een opleiding als Informatietechnologie. Als docenten van de opleiding zijn wij verantwoordelijk om de student voor te bereiden op de praktijk. Als de student van onze opleiding een diploma krijgt garanderen wij naar de bedrijven dat de student voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan die horen bij een beginnend beroepsbeoefenaar. Deze kennis en vaardigheden zijn binnen onze opleiding zo breed mogelijk opgezet. Niet alleen de hard en softskills van het vak zelf, maar ook kennis, vaardigheden en gedrag die ook in het bedrijfsleven van een medewerker gevraagd wordt. Dit betekend voor ons dat wij onze studenten in het verlengde van hun vakgebied in aanraking laten komen met de bijbehorende bedrijfskundige aspecten.

about-us image

MBO College Firda Emmeloord

Tijdens de invoering van MBOScrum hebben we besloten om een virtueel bedrijf op te zetten met de naam ROCHolder. Het docententeam vormt samen het management team, waarin ieder een eigen aandachtsgebied heeft. De ROCHolder vormt een hiërarchische paraplu, waaronder de verschillende studentenbedrijven vallen. Elk studentbedrijf werkt vanuit de ROCHolder en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de ROCHolder. Een belangrijk doel hierbij is dat wij de studentbedrijven zoveel mogelijk koppelen aan projecten die vanuit de praktijk aan de opleiding worden aangeboden.

Passie

De passie van het team is studenten te begeleiden en uit te dagen om steeds meer regie te nemen over hun eigen leren. Doel hiervan is de studenten de kennis en vaardigheden bij te geven om zelfstandig hun eigen antwoorden en oplossingen te zoeken die passen bij hun gekozen oplossing.

21-eeuwse vaardigheden

Zowel vanuit de praktijk als ook vanuit onze opleiding is duidelijk geworden dat de 21-eeuwse vaardigheden een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Dat is voor de ROC Holder ook de reden geweest om deze vaardigheden op te nemen in het leerproces van onze studenten. Onze studenten worden nu beoordeeld op zowel de hard skills als ook de soft skills.

Leerroute

Onze Maatschappij en economie is sterk aan het veranderen. Vanuit het team zijn we dan ook constant bezig de route die onze student moet doorlopen, binnen de gestelde kaders, aan te passen aan de vraag uit de praktijk. Informatietechnologie neemt steeds meer een belangrijke plek in binnen verschillende sectoren. VR, AR en robotisering zijn voorbeelden van onze moderne wereld waar wij ons binnen de ROC Holder mee bezighouden.

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit en de kwantiteit in balans te houden heeft het team regelmatig gesprekken met de bedrijven in de regio. Op basis van deze gesprekken kijken we binnen de ROC Holder welke nieuwe technologie we in de leerroute van de student kunnen plaatsen. Aan het eind van elk thema gaan we met onze student (bedrijven) in gesprek om de ervaringen met elkaar te delen.

Organogram ROCHolder

Het management van de ROCHolder wordt door het docententeam gevormd. Elke donderdagmiddag komt het team bij elkaar om alle bedrijfs- en onderwijskundige taken met elkaar te bespreken. Daarbij wordt ook besproken wat de inhoud zal zijn van het volgende thema. Ook de studentenbedrijven en haar medewerkers worden dan door het team besproken. Elk nieuw studentbedrijf heeft in thema 1 een eigen bedrijfsnaam gekozen die aan alle voorwaarden (zoals deze ook in het bedrijfsleven gelden) moeten voldoen. In verband met de communicatie en de veiligheid hebben we vanuit de ROCHolder besloten dat elke bedrijf maximaal 5 studenten krijgt toegewezen.

about-us image

Team ROCHolder

De ROCHolder wordt gevormd door onderstaande medewerkers. Als team zijn we continue op zoek naar nieuwe innovatieve uitdagingen waaraan we onze student-bedrijven kunnen koppelen. We geloven meer in werken aan echte projecten met een externe klant als opdrachtgever. Dit biedt studenten de mogelijkheid om vroegtijdig in aanraking te komen met het bedrijfsleven. Daarbij worden de studenten uitgedaagd om ook hun 21-eeuwse vaardigheden te verkennen.

team
Bert Annink
Docent / SLB-er / Begeleider

Bert Annink is een generalist. Bert is begonnen in het bedrijfsleven met een bedrijfskundige achtergrond. Daarbij speelt informatietechnologie in combinatie met de juiste processen en projectmanagement methodes voor hem een belangrijke rol.

team
Edwin Hoexum
Docent / SLB-er / Begeleider

Edwin Hoexum heeft een telecommunicatie achtergrond. Tijdens zijn jaren werken in het bedrijfsleven heeft Edwin vele telecommunicatienetwerken gebouwd in verschillende rollen zoals operationeel beheer, enginering en design. Daarbij speelt voor hem security een grote rol. Daarnaast is Edwin constant bezig een evenwicht te zoeken in toepassen van innovatieve vernieuwing en het in balans houden van de kwaliteit versus de kwantiteit.

team
Roger Kuypers
Docent / SLB-er / Examen coördinator

Als examencoördinator ziet Roger erop toe dat alle summatieve documentatie op orde is. Naast zijn rol als studieloopbaanbegeleider is hij het aanpreekpunt voor alle BBL-studenten. Als docent houdt hij zich met name bezig met de besturingssystemen waarbij Linux toch wel de voorkeur geniet. Vanwege zijn voorliefde voor Open Source software houdt hij zich ook bezig met Low-coding oplossingen voor IOT-zaken en AR.