OPENINGSTIJDEN

Ma - Vr: 8:30 uur tot 17:00 uur

HELPLIJN

evehof@rocfriesepoort.nl

Van periode naar thema gericht werken

Een van de belangrijkste aanpassingen is het feit dat we niet meer met de term periode werken. Vanaf de invoering van MBOScrum werken we met thema’s. Deze thema’s hebben allemaal te maken met het oprichten en runnen van een (student)bedrijf. De reden hiervoor is hoofdzakelijk de student een kapstok te geven waaraan hij zijn verworven kan koppelen. De studenten krijgen hierbij meteen te maken met het bedrijfskundig aspect die de beginnende beroepsbeoefenaar moet kennen. Tijdens elk thema leveren de studentbedrijven verschillende producten op. Op basis van nakijkmodellen van deze producten, die de bedrijven op voorhand ontvangen, kunnen de bedrijven virtueel geld verdienen.
De afdeling informatietechnologie heeft de volgende thema’s en leerdoelen gedefinieerd: