OPENINGSTIJDEN

Ma - Vr: 8:30 uur tot 17:00 uur

HELPLIJN

evehof@rocfriesepoort.nl
service-image

Thema 03: Groei van het bedrijf

De producten die het bedrijf gedurende de eerste twee thema’s hebben geproduceerd, worden nu uitgebreid. Doel hierbij is dat de studenten zich bezig gaan houden met de borging van de kwaliteit. Naast de nieuwe producten moeten de studenten ook de bestaande producten onderhouden. Bij groei van het bedrijf hoort ook dat externe klanten een project kunnen inbrengen die het bedrijf dan gaat uitvoeren.

Leerdoelen bij dit thema:

 1. Hard skills
  • Student heeft kennis gekregen van de geldende kwaliteitseisen binnen zijn vakgebied;
  • Student kan de verschillende documenten toepassen binnen zijn vakgebied;
  • Student weet ten gunste van een klant opdracht een OTAP in te richten;
  • Student heeft kennis gemaakt met een sturende rol binnen het student bedrijf;
  • Student kan verschillende methodes onderscheiden en toepassen binnen zijn vakgebied.
 2. Soft skills
  • Student is begonnen met het bijhouden van de ontwikkelingen op zijn vakgebied;
  • Student is in staat een probleem in deeltaken te verdelen;
  • Student is in staat met de juiste interventie de klant te helpen zijn opdracht te specificeren;
  • Student is in staat om de term SMART te gebruiken en toe te passen;
  • Student is in om met behulp van zijn informatievaardigheden zijn leervraag extern te onderzoeken.